0 : امتیاز
پل خواجوى تو از بس زیباست خوش‌ترین منظره اهل صفاست ساکنینت همگى رنجبرند صاحب علم و کمال و هنرند
51 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال
admin 264,100 امتیاز

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید