–1 : امتیاز
کلیسای وانک یا آمنا پرکیج نام کلیسایی است در محله جلفای اصفهان
115 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال
admin 264,100 امتیاز

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید

نامشخص
ارسل نظر درست است ؟
0 : امتیاز
^ماه ^روز, ^سال