+3 : امتیاز
اصفهان، شهر زیبای من.. اگرچه خیلی وقت است هوای دلت گرم سوزان شده
433 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال
admin 264,100 امتیاز

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید

kheshteaval 1,500 امتیاز
سلام.
من برای تدوین یک کتاب در باره اصفهان شناسی نیاز به عکس های متنوع از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری اصفهان دارم.
اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید .
0 : امتیاز
^ماه ^روز, ^سال